ANG DAAN NG KRUS PDF

Ang Bagong Daan ng Krus. English version of Ang Bagong Daan ng Krus Same content, audience and features of the Filipino version. Authors: Fr. Sal Putzu. Ang Daan ng Krus ay isa sa mga pinakatanyag at laganap sa mga debosyon ng Simbahang Katoliko. Pinagninilayan ito sa araw ng Biyernes. ANG DAAN NG KRUS. by FilcomAdmin · March 2, ANG DAAN NG KRUS. Related. Previous story Daan ng Krus (Stations of the Cross).

Author: Goltirisar Akinodal
Country: Papua New Guinea
Language: English (Spanish)
Genre: Sex
Published (Last): 23 January 2018
Pages: 374
PDF File Size: 4.71 Mb
ePub File Size: 3.72 Mb
ISBN: 492-7-72282-691-3
Downloads: 56366
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Dakinos

Thanks for dropping by sharinginthenet! Take a look around and grab the RSS feed to stay updated. Dominican Province of the Philippines. Ang Daan ng Krus ay isa sa mga pinakatanyag at laganap sa mga debosyon ng Simbahang Katoliko.

Pinagninilayan ito vaan araw ng Biyernes, sa mga araw ng pagbabalik-loob sa Diyos at lalo na sa loob ng Apatnapung araw ng Paghahanda sa Pasko ng Muling Pagkabuhay ng Panginoon. Bahagi ng debosyong ito ang pagninilay sa pagpapakasakit ni Hesukristo lalo na yaong kanyang tiniis mula krrus Pretoryo hanggang sa Kalbaryo kung saan sumakabilang buhay siyang nakapako sa krus.

Noong una, natatangi lamang ang debosyong ito sa Jerusalem kung saan naganap ang mga kalunus-lunos na pagpapakasakit at kamatayan ni Kristo at kung saan din hinikayat ng mga papa na magtungo ang mga mananampalataya, lalo na noong Gitnang Panahon.

Sa paglipas ng panahon, dahil sa kahirapang magtungo sa Jerusalem, hinikayat na lamang ang mga nananampalataya na pagnilayan ang Daan ng Krus sa kanilang sariling pook, sa pamamagitan ng pagninilay at pagdarasal ng mga istasyon ng Via Dolorosa na nakalarawan sa mga kuwadro o rebulto.

  AASHTO M294 PDF

Ang pangunahing mga tagapagtaguyod ng debosyong ito ay ang mga Franciscano na pinagkatiwalaan ng Papa ng pangangalaga ng mga banal na pook sa Banal na Lupain. Noon lamang itinakda ni Papa Clemente XII sa bilang na 14 ang mga istasyon at sa pagkasunud-sunod na kinasanayan na ng lahat ng mga katoliko. Kung kinakailangan, maaari ring mag-istasyon sa harapan ng isang krusipihong istasyonal na mayroon itong mga dibuho na umaalala sa 14 na istasyon na inilaan at binasbasan para sa ganitong gamit.

Ito ang iminumungkahi kapag walang mga istasyon o kaya naman para sa mga maysakit. Matapos ang Vatican II iminungkahi ng ilang mga dalubhasa sa teolohiya na dapat isama ang Muling Pagkabuhay ni Kristo sa daan ng krus. Iminungkahi naman ng iba ang higit na maingat na paggunita ng pagpapakasakit at kamatayan ni kristo ayon sa salaysay ng ebanghelyo. Ang iba naman ay nagdagdag na lamang ng istasyon ng Muling Pagkabuhay bilang ika istasyon. Dahilan sa ito ay isang debosyo ng karamihan lamang at hindi isang pagdiriwang na liturhikal, hindi nagbigay ng opisyal na kautusan ang Vaticano tungkol dito kundi mga mungkahi lamang.

Ang Daan ng Krus na inilahad ng gabay ay ayon sa pagkakasunud-sunod na ipinapanukala ng Kongregasyon para sa Banal na Pagsamba.

Santo Domingo Church, Quezon City. Missionaries in far flung regions of the Philippines and abroad. The lay Dominicans or Secular Dominicans, as they are called today, and who in the past have been known as Dominican Tertiaries, members of the Third Orders of St. Dominic, or members of the Order of Penance of St. It is composed of Lay people, men and women, single and married, who live in and are a sign to the World. Lay Dominicans Manual by: Eladio Neira, OP p29 Brief History From the very beginning of the Order of Preachers, there are already groups of Lay people that participates in the apostolic works and associates themselves with the dominican friars.

  AULAFACIL MACROECONOMIA PDF

Dominic, the founder of the Order of Preachers gathered around himself groups of Lay People for the spiritual and material defense of the Church and, ultimately for the participation in the Apostolate.

Dominic lived and worked. To understand what the Third Order is and whence it came, we have to look at the Church of the Middle Ages and the society in which it lived. Dominic, Third Order of St. For Aspirancy are the requisite for admission: Living a devout life and good refute.

Ang Bagong Daan ng Krus

At least 18 years of age. Sincerely desirous of christian perfection. Must not belong to any dan religious congregation or with another third order. Regular council and Chapter meeting is held every First Sunday of the month from You are commenting using your WordPress.

Paulines – Bringing the Gospel to your Life

You are commenting using your Twitter account. You are commenting using your Facebook account. Uncategorized — Leave a comment.

Leave a Reply Cancel reply Enter your comment here Fill in your details below or click an icon to log in: Email Address never made public. Create a free website or blog at WordPress.

ANG DAAN NG KRUS

Kru site uses cookies. By continuing to use this website, you agree to their use. To find out more, including how to control cookies, see here: